Stichting Mohloling oa Lerato

Logo Mohloling oa Lerato = Bron van liefde

Stichting Mohloling oa Lerato wil helpen om een leefklimaat te creëren waarin kansarme kinderen in Lesotho zich kunnen ontwikkelen en ontplooien tot volwaardige liefdevolle volwassen mensen.

Lees verder

De Stichting

De Stichting

Stichting Mohloling oa Lerato is in 2015 opgericht door Nthabiseng Matube. Zij is geboren en getogen in Ha Raboletsi, Lesotho en woont sinds 1990 in Nederland. Ze gaat jaarlijks terug naar haar geboortedorp en zag daar dat de groep weeskinderen steeds groter werd. De stichting wil de mogelijkheid scheppen om de kinderen in hun eigen geboortedorp te laten opvangen én opvoeden door hun overgebleven familieleden. Op die manier hoeven ze niet te verhuizen naar weeshuizen in de grote steden. In hun eigen dorp kunnen de kinderen gewoon naar school. Er is een basisschool en middelbare school op loopafstand. De kinderen kunnen zich zo verder ontwikkelen en de nodige levensvaardigheden aanleren in hun eigen vertrouwde en liefdevolle omgeving.


Achtergrond

Foto

Achtergrond

Door een AIDS/hiv-epidemie is het aantal kinderen zonder ouders in Lesotho snel toegenomen. Vaak moeten kinderen voor elkaar zorgen waardoor ze niet echt meer ‘kind’ kunnen zijn. Ze groeien op met weinig liefde. Omdat ze alleen maar bezig zijn met overleven, missen ze het vertrouwen in de toekomst en hebben ze weinig zelfvertrouwen. Soms worden ze door oma’s en opa’s opgevangen, maar deze zijn vaak ook niet meer is staat om de kinderen goed op te voeden.

Lees verder

Missie

Foto

Missie

De stichting Mohloling oa Lerato wil het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de kinderen versterken te beginnen in het dorp Ha Raboletsi, Lesotho (Zuid-Afrika). Dit doet ze door hun levensvaardigheden aan te leren. Bijvoorbeeld: Hoe kom ik aan eten? Hoe zorg ik voor mijn lichaam? Hoe onderhoud ik een groentetuin, etc. Door met elkaar samen te werken leren de kinderen zichzelf beter te redden en het vertrouwen in elkaar te vergroten. De kinderen leren een “Yes we can” houding door de samenwerking. Ook al hebben ze hun ouders verloren, moeten ze zich toch geliefd voelen. Het bestuur van de stichting probeert haar betrokkenheid te tonen aan de kinderen door een steentje bij te dragen hen aandacht en steun te geven. Zo kunnen de kinderen zich ontwikkelen en ontplooien tot volwaardige volwassen mensen.

Lees verder

Acties en Projecten

Acties in Nederland

“Water is leven”: In 2018 en 2019 streeft de Stichting ernaar om fundraising op te zetten tbv de watervoorziening naar het dorp toe. Er zijn 2 bronnen, één is sinds 1992 al in gebruik, maar dient gerenoveerd te worden en een nieuw ontdekte bron, welke verder geëxploiteerd dient te worden.

“Gifts of Love”: Vanaf de kerst 2015 streeft de Stichting ernaar om jaarlijks voor ongeveer 40 kinderen in het dorp nieuwe (kerst)kleding te schenken dmv allerlei acties en collectes wordt er geld ingezameld. Nthabiseng krijgt dan hulp van andere verzorgsters en koopt de kleding en schoeisel daar locaal in. Voor ongeveer 50 á 60 euro kun je al één kind blij maken met kerstkleding. Er is geld ingezameld door middel van collectes en donaties voor ongeveer 40 kinderen. Juist in deze periode van het jaar van verwachting, hoop en liefde zijn de kinderen heel erg blij en dankbaar dat er aan hen gedacht wordt.

“Tree of Love”: Sinds 2015 is er een gemeenschapstuin in het dorp. De voorzieningen zoals, gereedschap, hekwerk, zaaigoed, etc. zijn destijds met de opbrengsten uit de collectes bekostigd. Maar dit project heeft brengt uiteraard jaarlijkse kosten met zich mee om het zaaigoed en nog meer gereedschappen aan te schaffen zoals een kruiwagen, schepjes, etc.

Foto
Kinderen zijn gewoon blij met elkaar.
Foto
Kinderen ontvangen hun kerstcadeau’s.
Foto
De kleding wordt per kind gesorteerd en ingepakt.
Foto
Dankzij jullie kregen wij kleren. Dankzij jullie kregen wij eten. Dankzij jullie kunnen wij naar school. Wij zijn dankbaar voor jullie liefde, iedere kerst weer weten we dat we niet vergeten worden, kunnen wij weer kind zijn en met hoop naar kerst uitkijken.

Actuele projecten

“Tree of Love” is een project om een gemeenschapstuin voor weeskinderen in Ha Raboletsi in Lesotho (Zuidelijk Afrika) te realiseren. De bedoeling is dat de kinderen leren hoe ze groenten en fruit kunnen verbouwen en telen. Tevens leren de kinderen hoe ze de producten kunnen gebruiken om eten te koken. Hiermee leggen ze de basis voor een gezonde levensstijl. Door samen te werken met elkaar, leren ze dat ze elkaar nodig hebben. Dit maakt hen mentaal en spiritueel ook sterker.

De tuin is 25x10 meter groot. Omdat de tuin midden in het dorp ligt en er dieren rondlopen, is het noodzakelijk om de groentetuin met een hek te beschermen. De kosten voor het plaatsen van het hekwerk, inclusief fruitbomen, tuingereedschap, zaden en zaailingen zijn € 3.000,-. Dit project is grotendeels gerealiseerd, maar vergt jaarlijks een bijdrage voor nieuwe zaaigoed en onderhoud.

“Water is leven” Helaas is er in het dorp Ha Raboletsi te weinig water. De kinderen en ouderen moeten kilometers lopen om aan water te komen. Het huidige watervoorzieningsysteem “bron 1” moet worden gerenoveerd. Daarnaast is er sinds kort een nieuwe tweede bron gevonden, waar eea nog aan moet worden aangepast voordat het water naar het dorp kan worden getransporteerd. Er is contact gelegd met een lokale aannemer. De offerte is gemaakt en de totale kosten zijn begroot op ongeveer €40.000,-. Momenteel worden met hulp van de Rotary in Maseru nog 2 aannemers gevraagd om offertes te maken. In oktober 2018 tracht de Stichting knopen door te hakken met welke aannemer gestart zal worden. De Stichting heeft vooralsnog besloten om het project in fases te realiseren. Na elke fase kan indien de situatie positief is, gestart worden met een volgende fase. Met deze aanpak kunnen we aan de fundraisers de situatie per fase goed verantwoorden.
Als er voldoende water is kunnen eventueel de 2 verderop gelegen dorpen ook aan het waternet aansluiten.

Lees verder

Toekomstige projecten

 • Een Community centrum: De stichting wil graag een gemeenschappelijke ruimte midden in het dorp bouwen, waar gezamenlijke activiteiten kunnen worden gedaan. Denk aan het maken van kleding en het leren omgaan met computers. En natuurlijk versterkt een ontmoetingsruimte de gemeenschapszin!
 • Er zijn momenteel 2 naaimachines. De kinderen kunnen leren om hun eigen schooluniformen te maken en eventueel kleding verkopen om zo inkomsten te genereren. Actueel: Er is nog behoefte aan 6 naaimachines. De kosten zijn gemiddeld € 500,- per stuk.
 • Op termijn is het een wens om ook vee aan te schaffen. Het leren verzorgen van melkkoeien en kippen verhoogt de zelfredzaamheid van de kinderen en helpt hen om in hun eigen levensbehoeften te voorzien.
 • De stichting is op zoek naar fondsen voor studiefinanciering. Bijv. kosten aan studiemateriaal en boeken voor 1 studiejaar op een basisschool en middelbare school bedragen ongeveer € 100,- per kind. Voor het laatste schooljaar zijn de kosten voor een examenfee ongeveer € 110,-. Schooluniformen kosten per kind ongeveer € 35,- en schoenen € 30,-. Lunch op school: per schooldag € 0,50. Per maand € 10,-, per jaar € 100,- per kind.
 • Daar waar kinderen niet naar school kunnen, waar geld ontbreekt, kan de stichting financieel ondersteunen.
 • Gezondheidszorg: programma’s voor preventieve gezondheidszorg. De stichting maakt zich sterk voor goede gezondheidszorg voor alle kinderen in het dorp. Te denken valt aan noodzakelijke inentingen en medicatie. Gemiddeld is een bedrag van € 50,- per kind/per jaar nodig. Er is op 10 km afstand van het dorp een medisch centrum en op 30 km afstand een ziekenhuis.
Lees verder

Foto's

 

Wie zijn wij

Foto

Wie Zijn Wij

Bestuur

 • Voorzitter:
  Nthabiseng, Leonia van der Lugt - Matube
 • Secretaris:
  Sophie Kreulen - Mientjes
 • Penningmeester:
  Marcel Balvers
 • Overige leden:
  • Gerrit Westernberg
  • Cees de Haan
  • Ger Vergeer

Bestuurders werken onbezoldigd en ontvangen geen financiële vergoeding.

Lees verder

Voorlichting

Foto

Voorlichting

Wij komen graag bij u (scholen, bedrijven, verenigingen, etc.) langs om voorlichting te geven over wat de Stichting M-oa-L doet en wat ze wil bereiken. Mocht u Mohloling oa Lerato als goed doel willen ondersteunen, d.m.v. sponsoracties, inzamelingsacties (lege flessen e.d.), verkoop/ veiling van speelgoed, kleding, huisraad, etc., dan kan de Stichting u voorzien van foto- en promotiemateriaal.

Lees verder

Contact

Foto

Contact

U kunt contact opnemen met Nthabiseng Matube via de email:
mohloling.oa.lerato@gmail.com

Of u kunt haar bereiken op: 06-13858642.

Lees verder

Donaties

ANBI

RISN-nummer: 855598608

Donaties

Giften kunt u overmaken op bankrekening NL53 TRIO 0198343035 t.n.v.Stichting Mohloling oa Lerato, Enschede. Indien u een specifiek project wenst te steunen, vermeld dan a.u.b. de naam van dit project.
Wij zorgen ervoor dat uw gift maximaal ten gunste komt voor het project en/of weeskinderen.
Alvast heel hartelijk bedankt !