Stichting Mohloling oa Lerato

Logo Mohloling oa Lerato = Bron van liefde

Stichting Mohloling oa Lerato wil helpen om een leefklimaat te creëren waarin kansarme kinderen in Lesotho zich kunnen ontwikkelen en ontplooien tot volwaardige liefdevolle volwassen mensen.

Logo Scan mij en doneer nu!

De Stichting

De Stichting

Stichting Mohloling oa Lerato is in 2015 opgericht door Nthabiseng Matube. Zij is geboren en getogen in Ha Raboletsi, Lesotho en woont sinds 1990 in Nederland. Ze gaat jaarlijks terug naar haar geboortedorp en zag daar dat de groep weeskinderen steeds groter werd. De stichting wil de mogelijkheid scheppen om de kinderen in hun eigen geboortedorp te laten opvangen én opvoeden door hun overgebleven familieleden. Op die manier hoeven ze niet te verhuizen naar weeshuizen in de grote steden. In hun eigen dorp kunnen de kinderen gewoon naar school. Er is een basisschool en middelbare school op loopafstand. De kinderen kunnen zich zo verder ontwikkelen en de nodige levensvaardigheden aanleren in hun eigen vertrouwde en liefdevolle omgeving.

Achtergrond

Foto

Achtergrond

Door een AIDS/hiv-epidemie is het aantal kinderen zonder ouders in Lesotho snel toegenomen. Vaak moeten kinderen voor elkaar zorgen waardoor ze niet echt meer ‘kind’ kunnen zijn. Ze groeien op met weinig liefde. Omdat ze alleen maar bezig zijn met overleven, missen ze het vertrouwen in de toekomst en hebben ze weinig zelfvertrouwen. Soms worden ze door oma’s en opa’s opgevangen, maar deze zijn vaak ook niet meer is staat om de kinderen goed op te voeden.

Missie

Foto

Missie

De stichting Mohloling oa Lerato wil het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de kinderen versterken te beginnen in het dorp Ha Raboletsi, Lesotho (Zuid-Afrika). Dit doet ze door hun levensvaardigheden aan te leren. Bijvoorbeeld: Hoe kom ik aan eten? Hoe zorg ik voor mijn lichaam? Hoe onderhoud ik een groentetuin, etc. Door met elkaar samen te werken leren de kinderen zichzelf beter te redden en het vertrouwen in elkaar te vergroten. De kinderen leren een “Yes we can” houding door de samenwerking. Ook al hebben ze hun ouders verloren, moeten ze zich toch geliefd voelen. Het bestuur van de stichting probeert haar betrokkenheid te tonen aan de kinderen door een steentje bij te dragen hen aandacht en steun te geven. Zo kunnen de kinderen zich ontwikkelen en ontplooien tot volwaardige volwassen mensen.

Acties en Projecten

Acties in Nederland

Tree of Love
“Tree of Love” is een project om een gemeenschapstuin voor weeskinderen in Ha Raboletsi in Lesotho (Zuidelijk Afrika) te realiseren. De bedoeling is dat de kinderen leren hoe ze groenten en fruit kunnen verbouwen en telen. Tevens leren de kinderen hoe ze de producten kunnen gebruiken om eten te koken. Hiermee leggen ze de basis voor een gezonde levensstijl. Door samen te werken met elkaar, leren ze dat ze elkaar nodig hebben. Dit maakt hen mentaal en spiritueel ook sterker. De tuin is 25x10 meter groot. Dit project vergt jaarlijks een bijdrage voor nieuw zaaigoed en onderhoud.

Water is leven
Helaas is er in het dorp Ha Raboletsi te weinig water. Er is een nieuwe bron veiliggesteld, maar de kinderen en ouderen moeten een grote afstand bergaf en opwaarts afleggen om aan water te komen. De Stichting wil hier verbetering in aanbrengen door een waterleiding aan te leggen van de waterbron naar het dorp. De energie die daarvoor nodig is zal opgewekt worden door middel van zonnepanelen.
De tekeningen van het project zijn klaar en de offertes zijn binnen. Eind 2022 begin 2023 vinden er acties plaats om ook de benodigde financiële middelen binnen te krijgen.

Gifts of Love
Vanaf de kerst 2015 streeft de Stichting ernaar om jaarlijks voor ongeveer 40 kinderen in het dorp nieuwe (kerst)kleding te schenken. Door middel van allerlei acties en collectes wordt er geld ingezameld. Nthabiseng krijgt daarbij hulp van andere verzorgsters en koopt de kleding en schoeisel lokaal in. Voor ongeveer 50 á 60 euro kun je al één kind blij maken met kerstkleding. Juist in de kerstperiode zijn de kinderen heel erg blij en dankbaar dat er aan hen gedacht wordt. Gifts of Love is een continue lopend project.

Community centrum
We zijn van plan een Community Centre te realiseren, waar alle activiteiten plaats kunnen vinden.. Denk aan het maken van kleding (naaicursussen) en het leren omgaan met computers. En natuurlijk versterkt een ontmoetingsruimte de gemeenschapszin!
Op dit moment wordt tijdelijk gebruik van een woonruimte gemaakt. We hebben elektriciteit nodig om die activiteiten te laten plaatsvinden. Ons doel is het komende jaar te investeren in zonnepanelen.

Foto
Kinderen zijn gewoon blij met elkaar.
Foto
Kinderen ontvangen hun kerstcadeau’s.
Foto
De kleding wordt per kind gesorteerd en ingepakt.
Foto
Dankzij jullie kregen wij kleren. Dankzij jullie kregen wij eten. Dankzij jullie kunnen wij naar school. Wij zijn dankbaar voor jullie liefde, iedere kerst weer weten we dat we niet vergeten worden, kunnen wij weer kind zijn en met hoop naar kerst uitkijken.

Toekomstige projecten

 • Op termijn is het een wens om vee aan te schaffen. Het leren verzorgen van melkkoeien en kippen verhoogt de zelfredzaamheid van de kinderen en helpt hen om in hun eigen levensbehoeften te voorzien.
 • De stichting is op zoek naar fondsen voor studiefinanciering. Bijv. kosten aan studiemateriaal en boeken voor 1 studiejaar op een basisschool en middelbare school bedragen ongeveer € 100,- per kind. Voor het laatste schooljaar zijn de kosten voor een examenfee ongeveer € 110,-. Schooluniformen kosten per kind ongeveer € 35,- en schoenen € 30,-. Lunch op school: per schooldag € 0,50. Per maand € 10,-, per jaar € 100,- per kind.
 • Daar waar kinderen niet naar school kunnen, waar geld ontbreekt, kan de stichting financieel ondersteunen.
 • Gezondheidszorg: programma’s voor preventieve gezondheidszorg. De stichting maakt zich sterk voor goede gezondheidszorg voor alle kinderen in het dorp. Te denken valt aan noodzakelijke inentingen en medicatie. Gemiddeld is een bedrag van € 50,- per kind/per jaar nodig. Er is op 10 km afstand van het dorp een medisch centrum en op 30 km afstand een ziekenhuis.
Foto
Gemeenschapstuin voor weeskinderen in Ha Raboletsi
Foto
Op termijn is het een wens om vee aan te schaffen

Foto's

 

Wie zijn wij

Foto

Wie Zijn Wij

Bestuur

 • Voorzitter:
  Nthabiseng, Leonia van der Lugt - Matube
 • Secretaris:
  Annelies Tenbergen
 • Penningmeester:
  Gerrit Westenberg
 • Overige leden:
  • Cees de Haan
  • Ger Vergeer

Bestuurders werken onbezoldigd en ontvangen geen financiële vergoeding.

Voorlichting

Foto

Voorlichting

Wij komen graag bij u (scholen, bedrijven, verenigingen, etc.) langs om voorlichting te geven over wat de Stichting M-oa-L doet en wat ze wil bereiken. Mocht u Mohloling oa Lerato als goed doel willen ondersteunen, d.m.v. sponsoracties, inzamelingsacties (lege flessen e.d.), verkoop/ veiling van speelgoed, kleding, huisraad, etc., dan kan de Stichting u voorzien van foto- en promotiemateriaal.

Contact

Foto

Contact

U kunt contact opnemen met Nthabiseng Matube via de email:
mohloling.oa.lerato@gmail.com

Of u kunt haar bereiken op: 06-13858642.

Donaties

Foto

Donaties

Giften kunt u overmaken op bankrekening NL53 TRIO 0198343035 t.n.v.Stichting Mohloling oa Lerato, Enschede. Indien u een specifiek project wenst te steunen, vermeld dan a.u.b. de naam van dit project.
Wij zorgen ervoor dat uw gift maximaal ten gunste komt voor het project en/of weeskinderen.
Alvast heel hartelijk bedankt !

ANBI

ANBI

RISN-nummer: 855598608

ANBI

Stichting Mohloling oa Lerato is een algemeen nut beogende instelling, oftewel een ANBI.
ANBI is een status die de Belastingdienst toekent aan instellingen die zich volledig inzetten voor het algemeen belang. Om de ANBI-status te verkrijgen, moeten instellingen van de Belastingdienst aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag de instelling geen winstoogmerk hebben, en moeten vrijwel alle activiteiten (minstens 90%) het algemeen belang dienen. Verder moeten instellingen onder meer voldoen aan integriteitseisen, en mogen geen natuurlijke personen over het vermogen van de organisatie beschikken. Daarnaast moeten instellingen een actueel beleidsplan hebben, en moeten specifieke gegevens van de instelling openbaar zijn.

ANBI-status maakt giften aftrekbaar
Dankzij de ANBI-status kan Stichting Mohloling oa Lerato en haar donateurs profiteren van aantrekkelijke belastingvoordelen. Zo kun je als donateur (onder bepaalde voorwaarden) schenken met belastingvoordeel. Ook hoeft Stichting Mohloling oa Lerato als ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die het gebruikt voor het algemeen belang. Bij de Belastingdienst vind je meer informatie over de belastingvoordelen voor ANBI’s.

ANBI-gegevens Stichting Mohloling oa Lerato
Naam van de organisatie: Stichting Mohloling oa Lerato
Het RISN-nummer van Stichting Mohloling oa Lerato is: 855598608. Dit heb je nodig bij het invullen van je aanvraag voor belastingaftrek.
Contactgegevens voor zaken betreffende je gift aan Stichting Mohloling oa Lerato.

Contact

Bestuurssamenstelling van Stichting Mohloling oa Lerato.

Bestuur

Het beleidsplan en de doelstelling van de organisatie.
Elk jaar wordt het beleidsplan van Stichting Mohloling oa Lerato gepubliceerd op deze website.

Beleidsplan

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording.

Financiën en jaarverslag

Beleidsplan

Foto

Beleidsplan

Beleidsplan 2022 - 2023

Doelstelling, missie
Stichting Mohloling oa Lerato heeft haar werkgebied in Lesotho (Zuid Afrika). Daar wil zij helpen een leefklimaat te creëren waarin kansarme kinderen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien tot volwaardige liefdevolle volwassen mensen. De Stichting wil het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de kinderen versterken, te beginnen in het dorp Ha Raboletsi in Lesotho. Dit doet ze door hen levensvaardigheden aan te leren. Bijvoorbeeld: Hoe kom ik aan eten? Hoe zorg ik voor mijn lichaam? Hoe onderhoud ik een groentetuin, etc. Door met elkaar samen te werken leren de kinderen zichzelf beter te redden en het vertrouwen in elkaar te vergroten. De kinderen leren een “Yes we can” houding door de samenwerking. Ook al hebben ze hun ouders verloren, ze moeten zich toch geliefd voelen. Het bestuur van de Stichting probeert haar betrokkenheid te tonen aan de kinderen door een steentje bij te dragen door hen aandacht en steun te geven. Zo kunnen de kinderen zich ontwikkelen en ontplooien tot volwaardige volwassen mensen.

Actuele activiteiten
Voor de periode 2022 - 2023 is er een beleidsplan ontwikkeld om de doelstelling en missie van de Stichting vorm te geven. Het beleidsplan tot en met 2023 omvat de volgende activiteiten:

Tree of Love
“Tree of Love” is een project om een gemeenschapstuin voor weeskinderen in Ha Raboletsi in Lesotho (Zuidelijk Afrika) te realiseren. De bedoeling is dat de kinderen leren hoe ze groenten en fruit kunnen verbouwen en telen. Tevens leren de kinderen hoe ze de producten kunnen gebruiken om eten te koken. Hiermee leggen ze de basis voor een gezonde levensstijl. Door samen te werken met elkaar, leren ze dat ze elkaar nodig hebben. Dit maakt hen mentaal en spiritueel ook sterker. De tuin is 25x10 meter groot. Dit project vergt jaarlijks een bijdrage voor nieuw zaaigoed en onderhoud.

Water is leven
Helaas is er in het dorp Ha Raboletsi te weinig water. De kinderen en ouderen moeten een grote afstand bergaf en opwaarts afleggen om aan water te komen. De Stichting wil hier verbetering in aanbrengen door een waterleiding aan te leggen van de waterbron naar het dorp. De energie die daarvoor nodig is zal opgewekt worden door middel van zonnepanelen.
De tekeningen van het project zijn klaar en de offertes zijn binnen. Eind 2022 begin 2023 vinden er acties plaats om ook de benodigde financiële middelen binnen te krijgen.

Gifts of Love
Vanaf de kerst 2015 streeft de Stichting ernaar om jaarlijks voor ongeveer 40 kinderen in het dorp nieuwe (kerst)kleding te schenken. Door middel van allerlei acties en collectes wordt er geld ingezameld. Nthabiseng krijgt daarbij hulp van andere verzorgsters en koopt de kleding en schoeisel lokaal in. Voor ongeveer 50 á 60 euro kun je al één kind blij maken met kerstkleding. Juist in de kerstperiode zijn de kinderen heel erg blij en dankbaar dat er aan hen gedacht wordt. Gifts of Love is een continue lopend project.

Community centrum
We zijn van plan een Community Centre te realiseren, waar alle activiteiten plaats kunnen vinden.. Denk aan het maken van kleding (naaicursussen) en het leren omgaan met computers. En natuurlijk versterkt een ontmoetingsruimte de gemeenschapszin!
Op dit moment wordt tijdelijk gebruik van een woonruimte gemaakt. We hebben elektriciteit nodig om die activiteiten te laten plaatsvinden. Ons doel is het komende jaar te investeren in zonnepanelen.
Dit project moet in 2023 worden vormgegeven.

Financiën

Foto

Financiën

Inkomsten
Inkomsten worden verkregen door ons te richten tot individuen, bedrijven, clubs en instanties. In het afgelopen jaar hebben diverse personen de stichting verblijd met persoonlijke giften. De firma Bemer Int. AG sponsort door middel van Bemer Kick-off goede doelen. De stichting Mohloling oa Lerato heeft uit dit fonds een mooi bedrag mogen ontvangen.
Voor het komende jaar proberen we aansluiting te vinden met clubs die zich inzetten voor maatschappelijke projecten. Samen zullen we dan proberen onze doelstellingen te bereiken.

Beheer vermogen
Voor uitgaven is het fiat van de penningmeester én de voorzitter nodig. Uitgaven worden pas gedaan nadat daar een bestuursbesluit over is genomen; er worden vijf bestuursvergaderingen per kalenderjaar gehouden.
Op de jaarvergadering wordt de balans en resultatenrekening door de vergadering besproken en geaccordeerd.

Balans en resultaten rekening
Download de balans en resultatenrekening 2021

Download de balans en resultatenrekening 2022

Download de balans en resultatenrekening 2023

Jaarverslag
Download het jaarverslag 2021

Download het jaarverslag 2022

Download het jaarverslag 2023